Stress – fra overlevelse til livskraft

Stress og symptomerne

Når man er udsat for stress og belastning igennem længere tid, vil både krop og sind blive ramt af de påvirkninger, som stresshormonerne har på hjernen og på det autonome nervesystem og en række stress-symptomer vil vise sig.

Stresshormonernes ophobning og overproduktion bliver over tid skadelige for kroppen og påvirker psyken og derfor er det vigtigt at gøre noget.

Jeg har listet en række kendte stress-symptomer op nedenfor og råder altid til, at du søger læge, hvis du oplever flere af de fysiske symptomer for at få afdækket, om du er stresset, eller om symptomerne skyldes anden sygdom.

Fysiske stress-symptomer

 • Hjertebanken
 • Hyperventilere
 • Smerter i brystet
 • Hovedpine
 • Søvnbesvær og udtalt træthed
 • Muskelsmerter/spændinger
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Svedeture
 • Vægttab eller -forøgelse
 • Hyppig vandladning
 • Synsforstyrrelser
 • Tinnitus (susen for ørerne)
 • Hårtab
 • Hududslæt
 • Allergier
 • Påvirkning af kroniske lidelser: diabetes, Colitis mv.

Psykiske stress-symptomer

 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Indre uro
 • Energiløshed
 • Nedtrykthed og håbløshed
 • Humørsvingninger
 • Lav selvtillid
 • Manglende sexlyst
 • Nervøsitet eller angst

Adfærdsmæssige stress-symptomer

 • Aggressivitet og irritabilitet
 • Er rastløs og har svært ved at slappe af
 • Stigende brug af stimulanser: tobak, kaffe, alkohol, mv.
 • Tager mere medicin
 • Undgår andre og trækker sig fra sociale sammenhænge
 • Har svært ved at træffe beslutninger

Stressbehandling

Når du som stressramt kommer hos mig, vil det første der sker være, at vi sammen afdækker graden af stress, samt hvor længe din krop og dit sind har været påvirket. Derudover afdækker vi også, hvilke årsager der ligger til grund for, at du er blevet stresset. Behandlingsforløbets længde vil afhænge af både graden, varigheden og årsagerne til stressen.
Stress kan udløses af forskellige årsager; nogle af de kendte er:

Arbejdsrelateret stress

Stressen kan være en overbelastningsreaktion på grund af for mange arbejdstimer, for få pauser, og for højt tempo, uklarhed mv. Det kan også opstå som følge af dårligt arbejdsmiljø, chikane og mobning på arbejdspladsen.

Kriser

Stressen kan være udløst af skilsmisse, fyring og andre store livsomvæltninger.

Chok, traumer eller voldsomme oplevelser

Stressen kan ligeledes være udløst af involvering i trafikulykker, andre ulykker, indbrud, overfald, overgreb, deltagelse i krig, psykisk eller fysisk vold eller trusler om vold, for eksempel på sit arbejde, i et parforhold mv.

Længerevarende belastninger i forbindelse med sygdom eller død

Stressen kan være udløst af længerevarende belastninger, f.eks. et utilfredsstillende arbejdsliv med: Mobning, dårligt arbejdsmiljø, understimulering eller overstimulering eller pludselig opståede kriser i forbindelse med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom i nærmeste familie, dødsfald, eller alvorlig sygdom hos én selv.

Oftest, men ikke altid, er der tale om, at stressen er blevet udløst af et samspil af flere belastende forhold over samme periode.

​En helhedsorienteret stressbehandling

Hos mig er stressbehandlingen altid helhedsorienteret. Det vil sige, at der arbejdes på flere planer.

Kropsligt vil du få hjælp til at genvinde dine ressourcer, få overskud og energi igen.

Du vil få hjælp til at afspænde nervesystemet, ved hjælp af bl.a. grounding og vejrtrækningsøvelser og jeg inddrager mindfulness og meditation i stressbehandlingen, når det er relevant.

Det kan være endog meget svært selv at opnå afspænding og indre ro, når man er stresset. Langt de fleste har brug for hjælp til denne proces.

​For at kunne slippe stressen er det helt afgørende, at dit nervesystem kommer i balance, så du kan slappe af og slippe den indre uro, blive nærværende, sove godt og opnå at føle dig frisk og udhvilet.

I et stressbehandlingsforløb hos mig vil vi sammen søge at finde ind til hvad der stresser dig, og jeg vil støtte dig i at finde en farbar vej tilbage til et liv, hvor du ikke rammes af stress igen. ​

På det mentale plan vil forløbet med stressbehandling give dig vigtig indsigt, forståelse og erkendelse af, hvad der har medført stress. Alle har brug for at forstå, hvad det er, der enten har rystet én eller bragt én så lang væk fra sine egne ressourcer, at man er blevet stresset.