Persondatapolitik

​I min klinik er det vigtigt, at du føler dig i trygge hænder og har tillid til mig. Derfor har jeg udformet en Privatlivspolitik, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Den skal sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet med største fortrolighed og sikkerhed.

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan knyttes til dig. Det omfatter blandt andet dine kontaktinformationer og eventuelle helbredsoplysninger.

1. Indsamling og anvendelse af personoplysninger

I forbindelse med dit forløb v. ID Psykoterapeut Helle Norvin Ahlstrand har jeg brug for oplysninger om dig for at kunne gennemføre forløbet, lige som jeg har brug for at registrere dine kontaktoplysninger. Jeg indsamler derfor følgende oplysninger om mine klienter:

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Relevante helbredsoplysninger
  • Andre personoplysninger, som efter din mening er relevante for forløbet

Disse oplysninger er nødvendige for, at jeg kan gennemføre det ønskede forløb.

2. Efterfølgende behandling af personoplysninger – samtykke

Når et forløb afsluttes, sletter jeg som udgangspunkt alle de personoplysninger, jeg har registreret om dig i forbindelse med dit forløb hos Helle Norvin Ahlstrand.

Mange klienter foretrækker imidlertid, at jeg gemmer oplysningerne i en periode efterfølgende, for det tilfælde, at de skulle opleve nye udfordringer og derfor ønsker at genoptage deres forløb hos mig.

Ved afslutningen af dit forløb får du enten udleveret eller tilsendt et skema, hvor du kan tage stilling til, om jeg skal gemme eller destruere dine personoplysninger. Du får naturligvis udleveret en kopi af skemaet, lige som du altid kan trække dit samtykke tilbage, hvis du senere ændrer mening og foretrækker at få slettet oplysningerne.

3. Datasikkerhed

Uanset om jeg behandler dine personoplysninger med henblik på gennemførelsen af et forløb eller på baggrund af dit samtykke, behandler jeg altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant (se ovenfor under pkt. 2).

4. Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til tlf.: 3069 1639  eller mail: helle@aalborg-psykoterapeut.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger, har du ret til at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Hvis du ønsker at trække dit samtykke til fortsat opbevaring af dine personoplysninger, kan det til enhver tid ske ved henvendelse til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over Helle Norvin Ahlstrand’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen:  Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Telefon: 3319 3200 e-mail: dt@datatilsynet.dk