Spiseforstyrrelser, selvskade og afhængighed

Har du selv, eller en af dine nærmeste udviklet et vanskeligt og måske stærkt problematisk forhold til mad, krop og motion og er adfærden ikke forbigående, så er det vigtigt at der gribes ind på en kærlig, men særlig måde.

Når et menneske griber til og udvikler en spiseforstyrrelse og måske bliver selvskadende på anden vis, er det et stærkt fysisk symptom på noget, som den lidende ikke kan sætte ord på. Den forandrede krop og det stærkt kontrollerende regime af “regler” og adfærd bliver et tavst, men klart råb om hjælp; vedkommende er stresset og i krise. Sulten, smerten, bedøvelsen bliver små ”pauser” i et liv, der synes umuligt at håndtere. Det barn eller unge menneske du kender “forsvinder” ind i en diagnose, et symptom. Identifikationen med sygdommen bliver total.

Når man som pårørende står og ser, at ens kære lider og ”forsvinder” for øjnene af én, så bliver man naturligvis meget bange og står ganske magtesløs. Men at handle fra det sted hjælper ikke den, du holder af. Ofte bliver det til mere af det samme, flere formaninger flere skænderier mere kontrol osv. Skruen uden ende.

De udløsende faktorer er mange, men her er nogle: Mobning, bedste ven/veninde finder ny favorit, skilsmisse, efterskoleophold, flytning til anden by, misbrug i hjemmet mv.

Jeg har indgående erfaring med det kompleks af følelser og den paradoksale adfærd der ligger i det spiseforstyrrede, afhængige og selvdestruktive mønster. Hos mig kan du komme, hvis du selv er dén der er ramt og taget af spiseforstyrrelsen, selvskaden eller anden afhængighed, eller hvis du står som pårørende/forælder til et ungt menneske der lider.

Jeg går sammen med dig nænsomt, men systematisk til værks med at afdække mønstre, undersøger tilstande, ser på relationer og tidslinjen i forløbet og tager det i det tempo du sætter, men sammen vil vi bevæge os i retningen af, at du genvinder livsappetitten og kommer stærkt tilbage til det menneske du i virkeligheden er. Jeg er meget inspireret af DIA terapi, udviklet af Poula Rose Henriksen Krogagergaard og inddrager min holistiske ID psykoterapeutiske tilgang i mødet med dig, hvad enten du selv er ramt eller du er pårørende.