Psykoterapi

Hvad og hvorfor

I et psykoterapeutisk samtaleforløb kan du genfinde fodfæstet, hvis hændelser i dit liv har gjort at du er kastet ud i følelsen af sorg, forvirring og magtesløshed og måske føler at du har mistet retning.

Du kan opnå en dybere indsigt i hvem du er og få en forståelse for, hvorfor du reagerer, som du gør.

Selvom du måske er i den heldige situation, at du har venner og familiemedlemmer, der er gode at tale med og som gerne vil, er det noget helt andet at tale med én, der er udenforstående, og som ikke er en del af ens personlige netværk.

Terapi opleves af mange som et fristed og et sted hvor du kan få et indre “brusebad”. Vi arbejder i dybden med de problematikker og vanskeligeheder du bringer op. Vi arbejder med det, der er væsentligt for dig. Min rolle som psykoterapeut er at være med til at styrke din selvindsigt og hjælpe dig til at kaste lyse over dine ressourcer – din klarhed, retning og din måde at være i livet.

Nysgerrighed og accept

Som psykoterapeut ser jeg det som min vigtigste opgave at skabe et accepterende og fordomsfrit rum, hvor du bliver mødt med respekt, nærvær og nysgerrighed. Du vil fremfor alt blive støttet i at rumme det, der er svært, pinagtigt eller sorgfuldt.

Ofte kan vi have en umiddelbar trang til blot at ville fjerne det, fikse det, løse det, men forudsætningen for netop den forandring vi ønsker, er, at vi kan starte med at møde det svære med en accept.

Nysgerrighed og accept er væsentlige nøgleord for mig. I terapien vil jeg invitere dig til at udforske de problematikker og det der er lidelsesfuldt, du bringer op med afsæt i en nysgerrig, venlig og accepterende indstilling. Det er min erfaring som psykoterapeut, at det er meget vigtigt, at vi tør at være åbent nysgerrige over for vores egne reaktionsmønstre og følelser. ​

Når vi bruger nysgerrigheden og venligheden aktivt i terapi, bringer den os væk fra fordømmelse (af os selv og andre) og hen imod større anerkendelse af os selv (og andre). Der ligger altid en positiv intention bag selv de mest uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

​Den terapeutiske vej

Der er flere psykoterapeutiske retninger. Jeg er uddannet ID-psykoterapeut. Det betyder at jeg arbejder dynamisk og helhedsorienteret således at alt inkluderes i terapien – kroppen, sindet og selv dit forhold til det spirituelle kan inddrages, hvis det er relevant for dig. Hvad du end måtte have behov for at tale om, så vil mit udgangspunkt være at møde dig med nærvær og kontakt.

Jeg vil kunne trække på syv psykologiske retninger og en vifte af forskellige metoder, men det vil altid være dit behov, der er styrende for valget af terapeutisk metode. Jeg arbejder omsorgsfuldt og intuitivt og har altid stor respekt for dig og dine grænser

I terapien benytter jeg mig både af ord og stilhed i form af samtale og nogle gange vejrtræknings øvelser og meditation. Nogle gange kan det være væsentligt at arbejde med at få kontakt til kroppen og lytte til de budskaber den kommer med – andre gange med dine drømme. Nogle gange arbejder vi med “Indre barn” processer, hvor man støttes i at udvikle selvomsorg og give sig selv det, man i sit liv går og længes efter og ønsker fra andre. Nogle gange arbejder vi måske med familieopstillinger (systemisk familieopstilling) hvor du vil kunne se dig og din ophavs familie lidt udefra . De terapeutiske metoder jeg bruger er med andre ord mangfoldige og anvendes dynamisk og fleksibelt på en måde, som altid matcher dig som menneske og din aktuelle problematik.

Rum, rammer og samarbejde

Udgangspunktet for vores samarbejde vil altid være dét, du oplever vanskeligt i livet her og nu.

I psykoterapien kan livets indtryk eller de opståede hændelser bearbejdes. Meningen er, at du opnår accept og et kærligere syn på dig selv og at du kan få åbnet til livskraften og blive livfuld og nærværende i dit liv.

Det er vigtigt, du kan have tillid til mig, hvis du skal åbne til dine sårbare sider. Derfor taler vi åbent om, hvad der sker, hvilke tanker, følelser og fornemmelser der dukker op. Åbenhed og tillid er en vigtig del af terapien.

I den første samtale vil jeg spørge lidt ind til din livshistorie, så der åbnes op for en god kontakt og tilliden imellem os. Jeg vil støtte dig i at finde kernen i, hvad du ønsker at opnå med forløbet.